entreprenörskap på schemat

en skola för framtiden

”Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.”

Skolverket, 2024 (utdrag ur gymnasieskolans uppdrag)

Skolans mesta ämne?

Entreprenörskap är ett ämne med stora möjligheter för både skola, lärare och elever. Här möts teori och praktik i en symbios som är svår att finna på något annat plan i skolan. Oavsett vilken nivå man har av entreprenörskap i sin verksamhet så finns där en potential som möjliggör spännande nya vägar när det kommer till undervisning och lärande. Med facit i hand vågar vi till och med påstå att entreprenörskap kanske till och med är ett av skolans viktigaste ämnen om vi ska kunna möta framtidens utmaningar och rusta våra elever för dessa. Frågar man elever som läser entreprenörskap så vet vi av erfarenhet att merparten till och med skulle påstå att mötet med ämnet är den mest utvecklande perioden i deras skoltid.

Hur arbetar ni med entreprenörskap?

Många skolor upplever svårigheter med hur man ska få in entreprenörskap på ett bra och givande sätt i sina verksamheter. Entreprenörvision erbjuder stöd till skolor och personal som vill implementera och utveckla entreprenörskap i sin undervisning och kursupplägg. Vi hjälper till med allt från inspirationsföreläsningar och utbildningar till kartläggande behovsanalys såväl som utformning av verksamhetsanpassade metoder och verktyg i syfte att ge er så goda förutsättningar som möjligt.

Föreläsningar och inspiration

Vi presenterar ämnet på ett tydligt och inspirerande sätt där alla pedagoger ska kunna se beröringspunkter och nytta i sina respektive kurser. Vi har en lång erfarenhet av infärgande samarbeten mellan entreprenörskap och andra kurser och vi vet av erfarenhet att lärare ställer sig positiva till ämnet då de förstår dess potential och samverkansmöjlighet med sina egna ämnen och de pedagogiska vinster detta medför.

Lärarstöd

Många pedagoger är nyfikna på entreprenörskap och vad detta kan tillföra skolan men en stor del av lärarkåren har ingen eller bristfällig kunskap i ämnet. Vi erbjuder olika verktyg som tydliggör och hjälper skolpersonal att tillämpa entreprenörskap i verksamheten på ett givande sätt. Många entreprenörlärare önskar till exempel stöd i hur man skapar meningsfulla uppgifter och bedömer i ämnet.

"Det entreprenöriella lärandet skapar nya spännande möjligheter i klassrummet. Elever upplever det ofta som mer verklighetsförankrat eller mer "på riktigt" vilket ökar motivationen och förståelsen."

Varför entreprenörskap?

Att entreprenörskap idag ska vara en självklarhet i alla grund- och gymnasieskolor har nog inte undgått någon som arbetar som lärare eller skolledare. Fördelarna är många och synergieffekterna skapar möjligheter både i skolan och i samarbetet med aktörer utanför.

Kom igång med ert entreprenörskap

Oavsett om ni i nuläget funderar på eller redan arbetar med entreprenörskap i er verksamhet så hjälper vi er att ta nästa steg.